Markus Larsson: ”Avicii var ett barn av sin tid”

28 år. Det är ingen ålder, det är ingenting. Hur ska man sammanfatta en karriär och en gärning som bara hade börjat?

”Avicii blev en vattendelare”

Brann över huvud taget lika fort som sin samtid