Justin Bieber på besök – då flyttas de nationella proven

Kommun ändrar datum för skolprovet för 500 elever på grund av konserten

I Norge flyttades proven för en hel kommun på grund av Justin Biebers spelning.

När popstjärnan kommer till Sverige krockar konserten med de nationella proven i engelska.

Makten att flytta testdatumet ligger hos de enskilda skolorna.

– Varje rektor avgör vad som är särskilda skäl, säger Anna Lena Larsson på Skolverket.

I norska Ålesund flyttas norskaproven för en hel kommun.

Orsaken: Justin Bieber kommer på besök – och eleverna vill hinna till Oslo för spelningen.

– Väldigt många elever meddelade att de ville åka på konserten. Vi beslutade oss för att flytta provet i stället för att göra det till en principsak, säger Roar Åsen, rektor på Blindheimskolan, till TV2.no.

Totalt berör flytten runt 500 elever på fem skolor i Ålesund. I den norska huvudstaden Oslo har man valt att inte flytta på proven, men där är resvägen till spelningen inte heller lika lång.

En vecka senare landar Justin Bieber i Sverige för tre konserter, 22-23-24 april. Den sista av konserterna krockar då med niondeklasarnas nationella prov i engelska.

Varje rektor avgör

Anna Lena Larsson är undervisningsråd på Skolverket. När Skolverket planerar in de nationella proven finns en rad faktorer att ta hänsyn till, som att sprida proven över veckodagarna för att inte ett visst ämne ska bli lidande och att inte ha gymnasieproven och grundskoleproven samma dag.

Dessutom gäller det att få in provdagarna mellan ledigheter och helgdagar.

– Vi kan inte ta några andra hänsyn än pedagogiska och praktiska, säger hon.

Däremot kan varje rektor ta beslut om att flytta datumet för provet, om särskilda skäl föreligger.

– De anledningar som jag har kommit i kontakt med har varit om en skola brunnit och liknande. Men Skolverkets syn på det är att provet ska skrivas på utsatt datum, annars finns risk för att uppgifter om provet läcker ut.

Skulle en konsert kunna vara ett särskilt skäl?

– Varje rektor avgör vad som är särskilda skäl.

Anna Lena Larsson berättar att det inte gått Skolverket förbi att popstjärnans spelning krockar med de nationella provet.

– Vi hade en förälder som kontaktade oss i höstas om just Justin Bieber, säger hon. 

Publisert: