De trivs bra som ytliga produkter

Good Charlotte fyller en funktion som inte ska föraktas

Foto: lars sjögren
Tonårsidoler.
MUSIK

Det räcker med att någon av bröderna Madden rättar till luggen för att det ska utbryta flickskrik gällare än The Beatles någonsin skulle ha vågat drömma om. Under ”Lifestyles of the rich and famous” reagerar den hoppande massan som om Good Charlotte vore det viktigaste musikfenomenet som världen skådat.

Tonårsidoler

Det är det givetvis inte. Detta är inget annat än en tillrättalagd produkt för kids som söker något marginellt tuffare än det simp-laste radioskvalet – och det förlösande är att jänkarna tycks vara fullständigt medvetna om det.

Medlemmarna leker – närapå driver – med det faktum att det tjuts mer åt deras röster än vad de faktiskt säger. De ger publiken vad den har betalat för, utan att vare sig fuska eller försöka bevisa någon sorts konstnärlig status.

Good Charlotte fattar att de är ytliga tonårsidoler och ikläder sig rollen. Därigenom fyller de en funktion som inte ska föraktas.

Good Charlotte

Marcus Grahn