Roger Pontare

MUSIK

ROGER PONTARE (pop)

Det går inte att anklaga ”Pontus” för att vara splittrad eller okonsekvent. Den som redan tagit Roger Pontare till sitt hjärta och letar efter en andlig och skogsromantisk upplevelse blir rikligt belönad på ”Den stora friheten”. Det finns ingen anledning att tveka. Pontare tar i för kung och ett lokalpatriotiskt fosterland. Han sjunger om att han svävat däruppe med havets albatross eller om att hitta tänderna som passar dina sår, uppbackad av vad som i mina öron låter som de banalaste melodier som någonsin ratats av Svensktoppen.

Markus Larsson