Andra klassens Ricky Martin

MUSIK

Andrés Esteche

Just like a boomerang (pop)

Det första stapplande steget i den enda Fame Factory-karriären det, förmodligen, blir något riktigt av. Än så länge är Esteche förstås bara en andra klassens Ricky Martin-plagiatör, men här finns i alla fall ett temperament och en intensitet som det går att spinna vidare på.

Per Bjurman