ISOLATION YEARS

MUSIK

Sign sign (pop)

Få har släppt ifrån sig en starkare trio album än Isolation Years, åtminstone inom genren vintermelankolisk gitarrpop. Mycket är bra även på Umeå-bandets fjärde men den mystik och väldigt egna stämning som de brukar lyckas bädda in sina annars ganska klassiskt snittade sånger i saknas emellanåt. Isolation Years låter oväntat vanliga, med sina egna mått mätt.

Bästa spår: ”Land-slide”.

Håkan Steen