Ett löfte att lita på

till Lamb Of Gods skiva Resolution

METAL Det är enkelt att gilla ärligheten i uppsåtet. Den finns det en trygghet i. En lugnande garanti om att Virginiatruppen inte ämnar omvärdera sin burdusa rättframhetsmetal i första taget.

ARTIKELN HANDLAR OM