Dödsmetall med nitroglycerin i blodet


Cannibal Corpse - Torture

DEATH METAL Prestationen handlar inte lika mycket om att försöka återuppfinna hjulet som att säkerställa att det rullar friktionsfritt.

ARTIKELN HANDLAR OM