Varmt och modigt

Recension Avian – I’m Kingfisher

FOLK Den svenska kungsfiskaren är rödlistad. Det har Naturvårdsverket slagit fast. Bedöms sårbar. Snäppet under starkt hotad, fortfarande en bra bit ifrån utdöd.

ARTIKELN HANDLAR OM