Fränt obehagligt

till Venom

ROCKBJÖRNEN
Foto: Emma Svensson/Rockfoto
Venom lever fortfarande.

SÖDERHAMN. Det mest minnesvärda är inte att jag sällan sett en glesare publik, i proportion till bandets storlek. Det är att Cronos ändå vill och kan pressa ondskefull autenticitet ur sammanhanget. Mot slutet är intresset parodiskt lågt, men bara på marken – på scenen är engagemanget sant.

Han ger sig inte, oavsett hur många tröttfrusna som försvinner. Han vill att det här ska vara tufft. Han vill att hans hektiska, sataniska bunkermetal ska verka fränt obehaglig även nu. Och han lyckas, med outtröttlighetens och obryddhetens metod.

Fyraåriga ”Antechrist”, lagd efter inledningens 28-åriga­ ”Black metal”, visar att de inte förtjänar glömska än.

FAKTA

Venom

Konsert på Rockweekend, Söderhamn.