FAQ / Q&A Live-löpet

Så funkar Live-löpet – här får du svar på alla frågor

ROCKBJÖRNEN

Vad är Live-Löpet?

Live-Löpet är en världsunik satsning och en del av Aftonbladets upptakt inför musikpriset Rockbjörnen som avgörs den 1 september. Under knappt två veckor spelar sju av Sveriges hetaste artister live online på Aftonbladets webb. Spelningarna är akustiska och ca 15 minuter långa. Under spelningen kan publiken applådera, önska låtar, hångla och ropa saker till varandra och artisten – och allt kan följas av artisten i studion via en skärm.

Hur fungerar Live-Löpet?

Live-Löpet är livekonserter online. Via en flash-applikation och Facebook Connect kan konsertbesökarna ha kontakt med varandra. Artisterna följer alla besökarnas applåder, låtönskningar och kommentarer från en skärm i studion. Spelningarna är akustiska och ca 15 minuter långa. Biljetter till spelningarna hittar du här.

Är det verkligen helt gratis?

Ja, alla biljetter till Live-Löpet är kostnadsfria!

Vilka tekniska specifikationer krävs för att jag ska kunna titta på Live-Löpet?

Du behöver ha tillgång till en dator med bredbandsuppkoppling. Din webbläsare måste även stödja Flash 10. Om du är osäker – testa och ladda ner Flash 10 här.

Kan jag titta på Live-Löpet i mobilen?

Nej, Live-Löpet är anpassat för att visas på datorskärm.

Kan jag titta på Live-Löpet i min iPhone eller iPad?

Nej tyvärr, iPhone och iPad stödjer inte Flash vilket krävs för att visa Live-Löpet.

Kan jag titta på Live-Löpet i HD?

Ja, om du bokar en biljett till sektion A kan du se Live-Löpet i HD upplösning. Gå till bokningen här.

Varför finns det två sorters biljetter?

Precis som på en vanlig konsert får de som bokar först möjlighet att boka de bästa platserna. Sektion A har HD-upplösning och därmed bättre bild än Sektion B.

Hur vet jag att min internetuppkoppling stödjer HD stream?

För att kunna visa HD sändning krävs det att du har en bra bredbandsuppkoppling.

Hur bokar jag en biljett?

För att boka en biljett går du in på www.rockbjornen.se och klickar på den artist du är intresserad av att se. Fyll i din mailadress och vänta på bekräftelse. Logga sedan in med din kod eller mailadress. Notera att endast en biljett kan bokas per mailadress. Biljetterna släpps lördagen den 14 augusti klockan 12.

Måste jag boka biljetter för att titta på Live-Löpet?

Nej, du kan även gå in på Aftonbladet.se och vänta tills spelningen startar. Men om de 20 000 platserna är slut kommer du tyvärr inte in.

Hur länge gäller min biljett?

Din biljett är giltigt att logga in med från kl 20.55 till kl 21.05. Om du inte har loggat in i konserten kl 21.05 kommer din biljett att släppas till en annan besökare som står i kö för att komma in på konserten.

Jag hade bokat biljett till en konsert men missade spelningen, var kan jag titta på konserten?

Live-Löpet sker live och därför kan du heller inte se konserten i efterhand.

Vad händer om jag tappat bort min bokningskod?

Då loggar du istället in med din mailadress som du använde när du bokade biljetten.

Jag har ingen Facebook, kan jag titta på Live-Löpet ändå?

Ja, du kan boka biljetter och se Live-Löpet ändå men du kan inte chatta med dina vänner.

Hur ska jag göra om ljudet inte fungerar?

Testa att ladda om din webbläsare alternativt logga in igen så kommer ljudet tillbaka.

FAKTA

FAQ / Q&A – How does Live-löpet work?

What technical specifications are required in order for me to watch Live-Löpet?

You need access to a computer with a broadband connection. Also, your web browser must support Flash 10. If unsure that you have Flash 10, try downloading it here.

Can I watch Live-Löpet on my mobile phone?

No. Live-Löpet is adapted for computer screen viewing.

Can I watch Live-Löpet on my iPhone or iPad?

Unfortunately not. Flash, which is required in order to watch Live-Löpet, is not supported by iPhone or iPad.

Can I watch Live-Löpet in HD-resolution?

You can watch Live-Löpet in HD if you book a ticket in section A. Book your ticket here.

Why are there two kinds of tickets?

Just like at a normal concert those who book first have the possibility to book the best seats. Those in section A can watch in HD, which is a higher resolution than section B.

How do I know that my internet connection supports HD-streaming?

A good broadband connection is necessary to be able to stream in HD.

How do I book a ticket?

To book a ticket, go to www.rockbjornen.se and click on the artist that you want to see. Fill in your mail address and wait for your confirmation. Log in with your code or your e-mail address. Note that only one ticket can be booked per e-mail address. The tickets are released on Saturday the 14th of August at noon.

Do I have to book a ticket to watch Live-Löpet?

No. Another possibility is to go to www.aftonbladet.se and wait for the concert to start. However, if the 20 000 seats are sold out you will not be able to watch.

For how long is my ticket valid?

Your ticket allows you to log in from 8:55 PM to 9:05 PM. If you have not logged in at the concert at 9:05 PM, your ticket will be released to someone else who Is standing in line to see the concert.

I had booked a ticket to a concert but missed it. Where can I watch the concert?

Live-Löpet is live and you cannot see the concert afterwards.

What happens if I lose my booking code?

Log in with the e-mail address that you used to book the ticket with instead.

I don’t have Facebook. Can I watch Live-Löpet anyway?

Yes. You can book tickets and watch Live-Löpet without having Facebook, but you cannot chat with your friends.

What is Live-Löpet?

Live-Löpet is a unique online project and a part of the run-up to Rockbjörnen, Aftonbladet’s music awards that takes place on the 1st of September. For almost two weeks, seven of Sweden’s biggest artists are performing online on Aftonbladet’s web site. The concerts are acoustic and lasts for about 15 minutes. During the concert, the audience can applause, wish for a specific song, shout things to the artists and their friends in the audience – they can even make out. And all of this is presented on a screen, in real time, to the artists in the studio.

How does Live-Löpet work?

Live-Löpet are live concerts online. Via a flash application and Facebook Connect the members of the audience can interact with each other. The artists can follow all of the applause, comments and wishes for songs from a screen in the studio. The concerts are acoustic and lasts for approximately 15 minutes. You can book your tickets here. (link to the boking)

Is it really free?

Yes, all of the tickets to the concerts on Live-Löpet are completely free of charge!

What do I do if the sound doesn’t work?

Try to reload you web browser or try to log in again, and that should bring the sound back.