Forskarna: – Svåra tv- spel föder aggression

Svårighetsgraden en större faktor än våldet

Svåra spel kan göra spelarna mer aggressiva än våldsamma sådana, enligt en ny studie. På bilden: det ökänt sadistiska ”Dark souls II”.
Svåra spel kan göra spelarna mer aggressiva än våldsamma sådana, enligt en ny studie. På bilden: det ökänt sadistiska ”Dark souls II”.

Många är de som pekat ut våldsamma spel som orsak till aggressiva ungdomar och våldsdåd i samhället.

Men enligt forskare vid Rochester- och Oxford-universiteten är det inte nödvändigtvis våldsamt innehåll som påverkar – utan huruvida spelen är svåra att spela.

En forskningsrapport som undersökt om det finns ett samband mellan aggressivitet och spelande har väckt uppmärksamhet i spelvärlden.

Studien, ett samarbete mellan Rochesters och Oxfords universitet, har nämligen inte hittat någon koppling mellan våldsamma spel och ökad aggressivitet. Istället är det spelens svårighetsgrad och design som väckt förtret bland de undersökta spelarna.

Markant ökning av aggressivitet

Testkandidaterna fick spela en rad spel, varav vissa var våldsamma, och vissa inte. Huruvida innehållet var våldsamt påverkade spelarnas känslomässiga upplevelse högst marginellt. Svåra spel ökade dock aggressionsgraden markant.

Studiens medförfattare Andrew Przybylski skriver på Oxford-universitetets hemsida att forskare historiskt sett fokuserat på spelandets passiva aspekter, som huruvida våldsamma inslag i spel påverkar spelarens humör, och att det kanske borde bedrivas mer forskning på den interaktiva biten.

Känslan av kontroll avgörande

– Om spelarna kände sig motarbetade av kontrollen eller spelets design så kunde de känna sig aggressiva. Användarens behov att bemästra spelet hade betydligt större signifikans än huruvida innehållet var våldsamt, skriver Przybylski.

Förutom labbtester så har forskarna även ställt frågor till 300 gamers om deras senaste spelupplevelser. Även här visade det sig att spelarna kände sig som mest aggressiva när de upplevde att de inte hade kontroll över spelet.

Utse årets spel – i vår stora läsaromröstning Guldstickan!

Publisert: