Svenskarna marscherar in i finrummet

SPELA

LOS ANGELES

Plötsligt stod det ”Sweden” där på en monter i den

prestigefyllda västra mässhallen.

Svenska exportrådet samlade nära tjugo svenska spelföretag – för en kraftfull, gemensam satsning på att göra svensk spelindustri känd.

Från välkända Digital Illusions till nya, hoppfulla aktörer. Alla stod de där. Och fick uppmärksamhet.

– Fördelarna för företagen är ju att de kan vara här i den stora salen där allting händer, säger Tomas Norling, projektledare på Exportrådet.

– Det är ju svårt att säga om det leder till kontrakt, men det handlar ju om att få kontakter.

Svenska spelföretag har lyckats bra de senaste åren. Främsta exemplet är Digital Illusions åtskilliga kontrakt med både Microsoft och Electronic

Arts, två av spelbranschens största aktörer.

Men även Starbreeze (”Enclave” och kommande ”Chronicles of Riddick”) och Massive Entertainment (”Ground control”) har bidragit till att åtminstone

börja rita in Sverige på spelkartan. Men bättre kan det förstås bli, därav satsningen. Sverige är bra på mycket, hävdar Sten Selander på stiftelse- och

föreningsfinansierade Spelplan.se.

– Vi har en väldigt hög teknikmnivå, vi har inga språkbarriärer och vi är bra på att organisera oss

Det som krävs är enligt Selander en struktur för utbyte av kunskaper och erfarenheter, enligt Selander. Och då är ju ett gemensamt äventyr på världens största spelmässa naturligtvis en bra början.

Henrik Rudin