I-pod blir spelmaskin

SPELA

Först musik.

Sedan film.

Och nu kan du köpa spel till din Ipod.

Foto: Stefan Mattsson
i-pod nano.

Inledningsvis saluförs nio titlar till Apples portabla maskin, där ”Tetris” och ”Pac-Man” är de mest namnkunniga.

Spelen, som går att köpa via Itunes onlinebutik, kostar 45 kronor styck och fungerar enbart till den femte generationens Ipods.

Peter Ottsjö