Korkade piloter i störtdykning

SPELA

I ”Combat flight simulator” är krigsskådeplatsen åter västfronten under andra världskriget. Som brittisk, amerikansk eller tysk pilot börjar du med ett rätt enkelt flygplan, men får flyga nya modeller i takt med att de tillförs ditt förband. Ju bättre du flyger desto trevligare utvecklas kriget, och du kan använda prestigepoäng för att sparka igång markoffensiver.

Spelet bjuder på ett suveränt kampanjläge och massor av olika flygplan. Men det saknas också många tidstypiska modeller, och korkade datorpiloter drar ned på betyget. Varför envisas piloter på stora bombplan att störtdyka mot målen?

Therese Granlund