Uppdrag bakom fiendens linjer

SPELA

Det är ”Desert storm”, Gulfkriget 1991, och specialstyrkorna Delta och SAS opererar bakom irakiska linjer. Du styr någon av dem, i en patrull om fyra man. Soldaterna är fullastade med vapen och sprängämnen och kan hänga på dig vid anfall eller försvara sin position hjälpligt.

”Conflict desert storm” finns sedan tidigare till pc, Playstation 2 och Xbox. Det är ett spel med potential. Uppdragen är hektiska och striderna explosiva. Men otydlig grafik och klumpig spelkontroll irriterar. Och när uppdragen är långa utan möjlighet att spara under vägen blir omtagningarna plågsamma. Plötsligt dundrar en stridsvagn in och spränger hela stället. Börja om, lite försiktigare denna gång.

Henrik Rudin