Brandfara å färde

1 av 2
SPELA

Spelmekaniken är välbekant. Med den ena styrspaken kontrollerar du huvudpersonens rörelsemönster, den andra siktar du med. Det som skiljer ”Firefighter FD18” från alla andra actionspel är att ditt vapen är en vattenslang och eldsvådor dina fiender.

I rollen som brandmannen Dean McGregor är ditt uppdrag att rädda människoliv, genom att släcka bränder.

”Firefighter FD18” är långt ifrån någon realism – din vattenslang kan bli precis hur lång som helst och personerna du räddar försvinner automatiskt ur brinnande byggnader genom att du nuddar vid dem – men det har ett tema som går att relatera till.

När en till synes liten brand plötsligt sprider sig explosionsartat, delar av både golv och tak börjar att falla samman, röken blir allt tätare och man hör uppgivna rop på hjälp från rummet intill, känns spelet mer gripande och angeläget än vilken fantasifull monsterjakt som helst.

Det är därför ”Firefighter FD18” är fängslande, åtminstone för stunden, trots att dialogerna är pinsamma och variationen minimal.

Henrik Rudin