Etrian odyssey

Ett tvättäkta rollspel

SPELA

"Etrian odyssey" är ett tvättäkta rollspel av den gamla skolan, där all fokus ligger på att dräpa monster och utforska oändliga labyrinter. Handel och kartritning ingår som pikant bonus, men även om konceptet är simpelt så är det långt ifrån någon lek. Minsta drag kräver noggrann strategisk planering, och färdsällskapet väljs med omsorg. Tålamod är ett måste, men "Etrian odyssey" är en förbluffande välfungerande retropärla som inte bör förbises.