Underhållningen saknar djup

SPELA

Att kalla ”Shadow of Almia” för en uppföljare är väl optimistiskt. Spelet följer nämligen exakt samma spår som föregångaren, med endast några få justeringar åt det bättre.

Det frenetiska cirkelritande för att ringa in Poké-monster och vinna deras vänskap är visserligen underhållande, och proceduren är avsevärt smidigare än sist. Men det strategiska djupet saknas fortfarande.

Trots fantastisk musik, bra tillvaratagande av DS pekskärm och ambitiösa sidouppdrag som förlänger processen blir det ändå för mycket av samma till slut.