Dan Bäckman får hjälp av sin körskolelärare

Foto: Dan och Sacha.
TV

Dan Bäckman återförenas med sin gamla körskolelärare

Sacha

i tornet på "Fortet". Sacha blev mest känd ihop med

Felix Herngrens

andra karaktär Tim Hibbins i "Sen kväll med Luuk".

Susanne Nylén