Läsarna: Vi vill inte vara med i Expedition: Robinson

TV

Aftonbladets läsare är delade när det gäller "Robinson". Förutom när det gäller om man själv kan tänka sig att vara med i programmet. 68,7 procent vill inte vara med. När det gäller "Robinsons" fortsatta existens anser drygt hälften, 54, 1 procent, att programmet ska vara kvar. Däremot är läsarna mer tveksamma till ett kändis-"Robinson". 54,7 procent säger nej till en tävling med kändisar eller tidigare deltagare.