Publicerad:

Här svimmar PH-Mattias – mitt under parceremonin

Här svartnar det för Paradis Hotel-deltagaren – svimmar mitt under parceremonin

Publicerad: