Håkan Bråkans tafsande inget regelbrott

TV

Granskningsnämnden friar julkalendern: Det var humor

STOCKHOLM

Sveriges Television bröt inte mot reglerna när huvudpersonen Håkan i fjolårets julkalender Håkan Bråkan tog fröken på brösten.

Granskningsnämnden hade fått in hela 71 anmälningar mot 2003 års julkalender i SVT.

Enligt flera av anmälarna var programmen olämpliga för barn och uppmuntrade till olämpligt beteende.

Nästan hälften av anmälningarna gällde det avsnitt där huvudpersonen tog specialläraren Veronica på brösten för att lära sig läsa och skriva.

Anmälarna anser att sekvensen var sexistisk och förmedlade schablonmässiga bilder av män, kvinnor, pojkar och flickor.

Granskningsnämnden anser att händelseförloppet var skruvat och tillspetsat och hade samma humoristiska grundton som övriga avsnitt.

Bland annat därför menar nämnden att inslaget, även om det kan ha verkat stötande för vissa människor, inte stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

Enligt nämnden stred inte julkalendern mot någon annan bestämmelse i SVT:s regler eller mot radio- och tv-lagen.

TT