TV4:s sagoattack efter fällningen

TV

Vägrar böta 25 000 för avbrott i ”Morden i Sandhamn”

1 av 2 | Foto: Sandra Andreis och Jakob Cedergren i ”Morden i Sandhamn”.

TV4 fälldes för sitt reklamavbrott.

Och överklagade.

Och fälldes.

Nu överklagar de igen – och attackerar lagen för att hota en berättarkultur som går tillbaka till 1100-talets sagor.

Foto: Inger Skalse.

TV4 bröt för reklam mitt i ”Morden i Sandhamn”.

Avbrottet fälldes sedan av Förvaltningsrätten som tyckte att ”annonsavbrottet har placerats mitt i ett dramatiskt händelseförlopp och inte där det naturligt kunde ha skett ett avbrott i programmet.”

Kanalen dömdes att betala 25 000 kronor i böter.

Men TV4 överklagade: reklamavbrottet hade skett exakt där det skulle och överklagade till Kammarrätten.

Då fälldes kanalen igen.

Överklagar igen

Men TV4 är säkra på sin sak: reklamavbrottet var så naturligt att det till och med stått med i manus från första början. En helt vanlig cliff hanger.

Nu överklagar kanalen igen.

– Det är idag brukligt att manusförfattare som skriver drama direkt för reklamfinansierad tv skriver in reklampauserna redan på manusstadiet. Så är fallet med aktuellt drama. Reklampausen är inte i strid med vare sig rättighetshavarnas rättigheter eller dramats värde och integritet, skriver TV4:s Inger Skalse i sitt svar.

”Sedan fornnordiska sagor”

Hon kritiserar också Radio- och tv-lagens reglering av reklam och menar att den är anpassad för tiden innan kommersiella tv-kanaler.

– Den strikta bedömning som idag görs har ingen naturlig plats när det gäller modernt tv-drama.

Hon ser lagen som ett hot mot en berättarkultur som går tillbaka till 1100-talet.

– Tankegången om att en reklampaus inte kan ligga ”mitt i ett händelseförlopp” gör direkt våld på väletablerade dramaturguska grepp. Berättartekniken med så kallade cliff hangers är uråldrig och kan spåras ända tillbaka till den fornnordiska sagastilen, skriver kanalen i sitt överklagande.