Platserna kan bli dödsfällor

TV

Rullstolsburna är kritiska mot säkerheten under allsången

Foto: Ritva Tennholt, ledsagare på Stockholms kommun, besöker varje tisdag Allsång på Skansen med handikappade. Hon berättar att det speciella område där de rullstolsburna får vara är fullt under tv-sändningen, liksom ytorna runt om.

Säkerheten i ”Allsång på Skansen” får kritik.

Rullstolsburna fruktar att deras publikplatser kan bli dödsfällor.

– Om något skulle hända är det omöjligt för en rullstolsburen att ta sig ut, säger Ritva Tennholt, ledsagare på Stockholms kommun.

Ritva Tennholt besöker varje tisdag ”Allsång på Skansen” som ledsagare åt handikappade. Men de senaste åren har antalet besökare vid tv-sändningarna ökat. Och på det speciella området vid sidan av scenen dit de rullstolsburna nu flyttats har det blivit trängre och svårare att ta sig fram.

Ritva berättar om 20 rullstolar som kläms in på en mindre plattform och om belamrade gångar.

– Jag tycker att Skansens personal ska se till att rullstolarna kan slussas ut också och inte bara trycks in. Händer det något är det omöjligt att ta sig ut.

– Det skulle vara bättre om det fanns två rader framför scenen där rullstolarna lättare kommer ut. Men där är visst reserverat för kändisar som inte har problem att röra sig, säger hon

”Ökad säkerhet”

Men Skansenchefen Anna-Greta Leijon tillbakavisar kritiken.

– Den här kvinnan kan känna sig helt trygg. Det finns personal precis nedanför den plattform där de sitter som kan hjälpa på ett ögonblick.

Publiksiffran på ”Allsång på Skansen” ligger runt 8 000 och enligt Anna-Greta Leijon har det funnits problem med människor som ställer sig i mittgångar och hindrar framkomligheten.

– Visst har besökarna ökat, men så har också säkerheten, säger hon.

Måste det hända något innan problemet uppmärksammas?

– Det ska det naturligtvis inte. Men skulle något hända finns det personal i närheten. Skulle det vara en kris får man räkna med den mänskliga hänsynen och att folk flyttar på sig. Vi kan inte ha vakter precis överallt, säger Anna-Greta Leijon.

”Kan ta vårt ansvar”

– En möjlighet är att avskaffa "Allsången". Men jag tror ingen vill göra det. Än så länge har det inte varit så att vi inte kunnat ansvara för säkerheten. Vi har läkarteam och egna säkerhetsansvariga, säger Anna-Greta Leijon.

Linda Hjertén