Publicerad:

Han hånar gästen och blir själv ’tillintetgjord’

Tv-profilens diss vänds mot honom

Publicerad: