”Vi vet att vi valt rätt regissör”

TV

Läs SVT:s öppna brev angående tv-serien ”August”

Här är SVT:s öppna brev angånde Peter Birros besvikelse över regissörsvalet till August.

Peter har med August skrivit ett fantastiskt manus som vi är oerhört glada och stolta över att få realisera för tv-publiken. Peter har också med sina tidigare tv-manus, tillsammans med SVT i Göteborg, varit med om att skriva svensk tv-historia. Därför är vi de första att beklaga de känslor som Peter nu ger uttryck för när det gäller val av regissör för tv-serien August. Vi har uppenbarligen olika tolkningar av hur processen gått till och vilket mandat Peter har.

Tv-serien August är en påkostad och högprioriterad public service-produktion där vår ambition är att samla de starkaste namnen i branschen för att skapa en helgjuten högtidsstund för tv-tittarna julen 2005. Därför har vi också lagt ner stor möda på att finna den bästa regissören för projektet, ett arbete som pågått sedan januari i år. Många namn har varit uppe på bordet, och diskussioner har förts med ett flertal regissörer. Efter en sådan noggrann process vet vi att vi valt den rätte regissören för tv-serien August. Richard Hobert är den regissör som bäst kommer att göra Peters manus rättvisa, och ge tv-publiken en fantastisk upplevelse. Peter har varit delaktig i processen, men inga löften har någonsin givits om att Peter skulle ha möjlighet att besluta om vem som ska regissera August. Det yttersta ansvaret att välja regissör kan vi aldrig frånhända oss. Det är vår uppgift och vårt ansvar gentemot vår uppdragsgivare – publiken. Det är också viktigt i sammanhanget att understryka att ingen någonsin förväntat sig att Peter ska ”hålla käften”, som han uttrycker det. Det är dock tråkigt att Peter avvisat vår önskan att sätta oss ner tillsammans och prata om den här saken, och istället valt att gå ut med sitt öppna brev till pressen.

I sammanhanget vill vi också poängtera att SVT alltid månar om upphovsmännen, hyser stor respekt för dem och aldrig någonsin avsiktligt går bakom ryggen på dem. Vi är ytterst noga med att följa de lagar och avtal runt upphovsrätt som reglerar vår verksamhet.

Nu går arbetet med August vidare. Efter sommaren påbörjar vi processen med att finna vår August. Auditions för rollen startar i augusti, och även här kommer vi att lägga ner största möda på att hitta den som passar bäst för uppgiften.

Magdalena Jangard programchef för drama, SVT Göteborg

Gunnar Carlsson, genrechef för drama, SVT

Ann-Ci Lifmark, projektledare SVT Göteborg

Lär mer om bråket: