”Big brother” fälldes för kränkande inslag

Foto: ”Big Brother” med Gry Forssell.
TV

Dokusåpan ”Big brother” – förstärkare av en kränkande och förlegad kvinnosyn?

Det ansåg Granskningsnämnden som fällde TV4 AB för kränkande inslag.

Det var under ett temainslag som Granskningsnämnden ansåg att TV11:s ”Big brother” uppmuntrade ett beteende som förstärkte en kränkande och förlegad kvinnosyn.

Temat kallades ”Tusen och en natt” – och beskrevs som ”rena paradiset för killarna”.

I ett utlåtande skriver Granskningsnämden:

”Skildringen av könen var uppenbart kränkande för såväl kvinnor som män. Inslagen stred därför mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft.”