”Girighet ligger i företagens natur”

TV

Många – men inte alla – i Eftersnack höll med Daniel Davidsson

Enligt dokumentären ”The corporation” kan storföretagens beteende översatt i mänskliga termer betraktas som psykopatiskt – de roffar åt sig för egen vinning.

I Eftersnack höll många med. Andra tyckte som Katarina: ”det är inte girighet, utan en överlevnadsstrategi.”

En majoritet (drygt 42 procent) av de röstande menade att girighet är den värsta dödssynden. Sedan kom i ordning likgiltighet (24 procent), avund och högmod (drygt 11 procent), vrede (6 procent), frosseri (drygt 3 procent) och vällust (1 procent).

”En mänsklig svaghet som drabbar de flesta”

Girigheten var helt klart impopulär i lördagens Eftersnack. ”Viljan att tjäna pengar är själva drivkraften bakom varje företag och detta får som konsekvens att humanistisk/etisk, ja rent "mänsklig" hänsyn inte kan tas” skrev Daniel Davidsson.

”Girighet tycks vara en mänsklig svaghet som drabbar de flesta människor. Makthavarna utnyttjar sin makt, i näringslivet eller som politiker genom frikostiga bonussystem eller feta pensioner” tyckte Sören Norrby.

”Ett företag vill gå med vinst”

Det fanns också flera som ville försvara företagens heder. ”Det är dags att sluta se "företagen" som en anonym ond massa som vill "oss" illa. Det är klart att ett företag vill gå med vinst, det är inte girighet, utan en överlevnadsstrategi” skrev Katarina.

”Alla människor är giriga. De som hävdar annat ägnar sig inte åt något annat än självbedrägeri” menade Tommy G.

Signaturen ”Var generös!” tog diskussionen till en något mer filosofisk nivå. ”Fråga inte om andra är giriga eller inte. Fråga om du själv är girig. Du kan bara ändra dig själv. Inte andra. Den som ändrar sig själv ändrar världen.”

Sandra Wejbro