SVT fälls för Världens barn-galan

1 av 2 | Foto: Malin Olsson och Andrea Hökerberg ledde "Tillsammans för Världens barn" i SVT i oktober.
TV

Granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT för vinstpresentationerna av bilar under insamlingsgalan "Tillsammans för världens barn". Enligt nämnden innehöll presentatörens beskrivning av vinsterna "flera värderande omdömen som gick utöver vad som var motiverat av ett informations- och underhållningsintresse". Därmed stred programmet mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande, och nämnden har ansökt hos förvaltningsrätten om att SVT ska betala 100 000 kronor för överträdelsen.
"Tillsammans för världens barn" sändes i oktober förra året.