Följ Marcus Leifbys rapportering om ”Dallas” här

TV