Europa under isen

TV

Aftonbladet.ses läsare ser med oro på klimatutvecklingen

Vår kontinent har gått igenom mycket, också långt innan den var bebodd.

I dagens avsnitt handlar det om den 1,6 miljoner år långa perioden Europa låg under is.

Klimathotet har varit på allas läppar den senaste tiden. Hur kommer det bli om vi inte lyckas vända det här? Kanske blir det ökenvarmt i hela Europa eller blir det kanske ännu en istid.

En sak är klart, klimatet är föränderligt oavsett om vi människor har något med saken att göra eller inte.

Oroande

Aftonbladets.ses läsare verkar dock rätt övertygade att människan inte gjort situationen bättre. Ungefär 62 procent säger sig faktiskt märkt av klimatförändringarna. 24 procent tycker inte det de har upplevt kännts annorlunda än för några år sedan. Cirka 14 procent tycker sig inte kunna avgöra om det har blivit någon skillnad.

Alltid klimatförändringar

I forumet råder dock konsensus om att människan nog inte spelar så stor roll för klimatförändringarna. Så här skriver PatrickJE: "Under hela jordens existens har det skett klimatförändringar - långt innan människan har kunnat påverka! Så varför skulle det vara annorlunda idag?

Jag är inte orolig för klimatförändringarna, mera istället för experterna som sprider ut sina teorier som gör människor rädda för det naturliga variationerna. Jag tror helt att över en period så jämnas föroreningarna i luften ut".

Signaturen mof går ännu längre i sin kritik av varningarna för miljöhotet: "Vilka hade man att skylla på när dinosaurierna dog ut av så kallad klimatomstörtning, ammutar frös in i isen med gräs i mun påstås det".

Skattebluff?

Även signaturen chrislan är inne på samma spår. Han tror att forskarna är fel ute: "Jag tror att klimatet är naturliga variationer men det är så lång tid att forskarna har inga referenspunkter och då är det lätt att skylla allt på oss människor och politikerna ser att dom kan straffa oss med extra skatt".

Möjligen är det så att man inte vill tro på miljöhotet då det innebär intrång i vårt bekväma liv. Vi vill ju inte gärna betala mer skatt eller göra avkall på andra sköna, men för miljön dåliga vanor.

aftonbladet.se