Kina förbjuder homosexualitet på tv

TV

Även otrohet, rökning och pedofili ska bort

1 av 2 | Foto: Samkönade relationer på tv? Inte ok enligt kinesiska regeringen.

Kina går ett steg längre i censurlagen.

Nu förbjuds samkönade relationer på tv.

Detta enligt direktiv från landets myndigheter.

I ett åtta sidor långt dokument redovisas de nya riktlinjerna gällande censur som den kinesiska regeringen tagit. Detta för att förhindra att ”omoraliskt och ohälsosamt innehåll” publiceras.

Bland annat handlar det om att förbjuda skildringar av homosexuella relationer men också otrohet, rökning och pedofili.

De nya censurlagarna gäller både för traditionell tv och online-tv.

Populär serie togs bort

Bara för en kort tid sedan valde kinesiska myndigheter att sluta sända den populära ”Addicted Heroin”. Detta då dramat skildrar ett homosexuellt par.

Innan serien avslutades slog den tittarrekord på strömningstjänsten Iqiyi, men finns nu bara tillgänglig på Youtube. En plattform som även den är blockerad i landet.

En rad nya regler

Dokumentet innehöll en rad nya regler för tv-publicering. Även krigsskildringar och historiska händelser som kan skada Kinas ”integritet” eller underminera den nationella enigheten förbjuds.

I Kina var det fram till 1997 kriminellt att vara homosexuell och 2001 togs homosexualitet bort som en psykisk störning.