Lobbyisternas makt hotar demokratin

TV

DOKUMENTÄR

”Dokument inifrån: När politik blir pr”

SVT 1 22.00

”Lobby” är ett engelskt ord som bland annat kan betyda tambur, vestibul eller korridor.

Och böjningsformen ”lobbying” står för korridorpolitik.

Ett relativt nytt fenomen i svensk politik där den som har gott om pengar kan influera, ja rent av köpa politiska beslut.

”Dokument inifrån” sätter sökarljuset på yrkesgruppen lobbyister.

Foto: AP

Fenomenet lobbyism – att direkt eller indirekt påverka politiska beslutsfattare i en för lobbyisten och/eller hans uppdragsgivare positiv riktning – har sitt ursprung i England där folk som ville prata med parlamentsledamöter brukade uppehålla sig i underhuskammarens förhall (the lobby) och där lätta sitt hjärta i olika ärenden.

Men det blev i USA som den politiska lobbyismen utvecklades till en durkdriven manipulation eller skön konst, beroende på från vilken ideologisk vinkel man ser det.

Amerikanska storföretag, för att ta ett exempel på lobbyism, verkar på alla nivåer inom USA:s politiska system, antingen genom egna professionella lobbyister eller genom inhyrda konsultfirmor. Direkta penningmutor till enskilda politiker får naturligtvis inte förekomma men det finns ju tusen olika sätt att påverka lagstiftarna och deras partier i Washingtonkongressen eller ute i delstaterna.

En instans i USA som blivit känd för sin mycket effektiva lobbyverksamhet är vapenfabrikörernas och vapeninnehavarnas intresseorganisation National Rifle Association som använder alla tänkbara påverkningsmedel för att motarbeta eller stoppa varje vapenbegränsande lagstiftningsinitiativ.

Och hur är det i Sverige? Ja, här har lobbying länge betraktats som något fult och kvartskriminellt, närmast besläktat med mutor. Men på senare år har denna verksamhet växt som svampar ur jorden. Och de som nyttjar den är nästan undantagslöst välbärgade personer och finansstarka företag och organisationer.

– Utan tvekan kan den som har råd att köpa lobbyföretagens tjänster påverka beslut på ett demokratiskt tvivelaktigt sätt. Lobbyisterna är experter på sofistikerad manipulation, säger forskaren Gunnar Falkemark vid Göteborgs universitet.

Demokratiutredaren Jörgen Hermansson tillägger:

– Lobbyisternas ökande makt är ett hot mot demokratin. Det är bara de resursstarka som har möjlighet att påverka besluten.

I ”Dokument inifrån” berättas om hur den numera borgerligt styrda och moderatledda Stockholms kommun anlitade en lobbyfirma som fick opinionen att vända mot den så kallade Robin Hood-skatt vars mål är att rikare kommuner skulle tvingas hjälpa fattigare kommuner genom en av regeringen beslutad penningtransferering.

”Röd” arkitekt byggde Brasilia

DOKUMENTÄR

”Oscar Niemeyer”

SVT 2 20.00

För fyrtio år sedan skapade brasilianarna en helt ny, för sin tid supermodern, huvudstad.

Chefsarkitekten som ledde byggandet av Brasilia heter Oscar Niemeyer och honom möter vi i kvällens SVT 2-dokumentär.

Niemeyer, en av de legendariska 1900-talsarkitekterna, är nu 93 år gammal och bor i Rio de Janeiro, den stad som var landets huvudstad fram till det Niemeyers Brasilia stod färdig 1960. Till sin politiska färg har han alltid varit röd och en av hans varmaste supportrar är Kubas socialistiske ledare, Fidel Castro. Niemeyer har aldrig övergett sina socialistiska ideal och tron på en bättre värld.

Oscar Niemeyers namn är framför allt kopplat till det förra seklets kanske märkligaste stadsarkitektur – uppbyggandet av Brasilia, en högmodernistisk urban skapelse långt inne på Brasiliens glest bebyggda högplatå.

Från 1956 växte Brasilia på fyra år upp ur ingenting. Niemeyer ritade de flesta av de stora regeringsbyggnaderna och hans generationskamrat och arkitektoniske medtävlare Lúcio Costa utformade generalplanen för hela Brasilia.

På 60-talet var Brasilia föremål för allmän beundran men i och med decenniernas gång har delar av denna betongstad – betong var Niemeyers älsklingsmaterial – börjat förfalla och en omvärdering har skett. Många förståsigpåare menar i dag att Brasilias vidsträckta gräsbevuxna parker, enorma öppna platser och kolossala genomfartsstråk ter sig ödsliga och deprimerande.

Ny maktkamp blossar upp

SÄSONGSSTART

”Rederiet”

SVT 1 20.00

I höstas kastade ju redarpatriarken Reidar Dahlén för alltid in handduken i ”Rederiet” och när Sveriges äldsta och slitstarkaste såpa säsongsstartar med det 271:a avsnittet (Nya tider) börjar det med att Reidars testamente läses upp. Maktkampen blossar upp igen med högre låga än normalt när kända och okända arvingar dyker upp och gör anspråk på kvarlåtenskapen efter Reidar.

Margareta Lager återvänder från London, rättegången mot Vera Bengtsson hålls och Gustav anklagar sig själv för sonen Tonys olycka.

Nu är det drygt ett år kvar för alla trogna ”Rederiet”-älskare. Våren 2002 kastar färjan Freja ankar för gott efter en tioårig tv-seglats. Men innan det hela är över kommer ”Rederiet” att fira sitt 300:e avsnitt.

En hjältinna i luften

PORTRÄTT

”Amelia Earhart –

kvinnlig flygarpionjär”

TV 8 20.00

Amerikanskan Amelia Earharts (1898– 1937) vågade flygningar hade förmodligen rönt uppmärksamhet även om hon inte varit kvinna. Flygkonsten var ung och varje gång hon lade någon ny besvärlig flygrutt till sin meritlista var hon första kvinnliga pilot att klara det. 1937 planerade hon en jordenruntflygning för att sedan dra sig tillbaka. Men ödet ville annorlunda. Earhart och hennes navigatör försvann spårlöst, troligen störtade de i Stilla havet med sista radiomeddelandet ”bränslet håller på att ta slut, vi ligger på position ?” hängande i luften.

Denna dokumentär berättar i unika bilder om en av alla tiders största hjältinnor och det mystiska försvinnandet som bidrog till att göra henne legendarisk.

Elefanterna pratar med varandra på flera mils avstånd

NATUR

”Naturen”

TV 4 20.00

Finns det en plats på denna jord som de vilda djurens vänner inte ska missa så är det Etosha National Park i norra Namibia som Bo Landin tar upp i säsongens sista ”Naturen”.

Det är två filmare, Ginger Mauney och Nad Brain, som i två år levt med och fotograferat elefanterna i Etosha, allmänt ansedda som Afrikas största elefanter. Landin har för National Geographic gjort en dokumentär om dessa elefantforskare där de bland annat berättar om elefanternas unika kommunikation, om deras förmåga att ”tala” med varandra på flera mils avstånd.

Etosha (”det uttorkade vattnets plats”) var för flera tusen år sedan en väldig insjö som torkade ut och blev en 13 mil lång saltsänka där i dag en mängd sevärda vilddjursarter trängs, bland andra lejon, leoparder, zebror, elefanter, svarta noshörningar, flamingor, vita pelikaner, strutsar, kudu-, eland- och impalaantiloper.

Pelle Jacobsson