Ta makten från kabelbolagen

TV

Uj uj uj vad det är tyst i tv om det som handlar om tv.

Det färska dokumentet om allmän-tv – eller public service – som samtliga politiska partier undertecknat har då inte betytt ett stort rejält program där politikerna ställs mot väggen för vad de skrivit på.

Kerstin Hallert/ tv

De kommer undan hur mycket de än avhänder sig ansvaret för en stark och självständig allmän-tv med hemhörighet i Europa.

Samtliga politiker tycker exempelvis att tv lämpar sig bäst som instrument för deras regionalpolitik.

Politikerna bestämmer alltså att 55 procent av den självständiga allmän-tv:ns produktion ska göras utanför Stockholm.

Det sägs inget om varför det skulle främja programkvaliteten. Det finns inga tankar om vad följderna blivit av all utlokalisering hittills.

Är då allmän-tv

till för publiken eller politikerna? Politikerna förstås anser samtliga politiska partier.

Det är inget nytt. Tage Erlander tyckte på sin tid att regeringen och inte tv skulle bestämma över intäkterna från tv-licensen. Han föreslog att pengarna skulle överföras till idrottsrörelsen.

Med en tv som redskap för regionalpolitiken har vi en tv som farit illa.

I dag krisar genren debattprogram som aldrig förr.

Kvällsdebatten från Umeå byttes ut för Debatt i Göteborg där enda resursen var en redaktion utan erfarenhet. Tv-cheferna är av den kalibern att de tyckte Göteborg just därför skulle sköta ruljangsen.

Tv-chefernas ambition är att dra ner på folk.

De har förstås fler instrument att osynliggöra sina erfarna medarbetare. Dit hör det utåt aldrig diskuterade systemet i företaget som kallas interndebitering. Det innebär i dag att fast anställda medarbetare alltmer sällan gör program eftersom det blir för dyrt att ha dem till något annat än att lyfta lön.

Systemet betyder

att allt debiteras extra när ett programförslag förvandlas till verklighet i rutan. Resultatet är påtagligt färre tv-team i rader av genrer. Det egenproducerade ersätts med inköp från jättar utanför huset (”Robinson” till ”Vinna eller försvinna”).

Vidareutveckling av egna originalidéer som ”På spåret” kommer inte i fråga.

Moderaterna tycker redan nu att det är dags att sälja ut hela alllmän-tv till entreprenörer utanför huset.

Det är tankar som inte finns i övriga Europas allmän-tv.

Men Europa är inget som våra politiker vill ha med att göra.

Europa är nåt som amerikanska CNN får berätta om..

Ingenstans i dokumentet sägs att allmän-tv är en i tv-världen unik europeisk institution.

Ingenstans rekommenderas närmare kontakter med Europa för att stärka en allmän-tv-institution som utvecklats till en stark och omistlig del av demokratin. Istället har samtliga partier undertecknat ett dokument där man rekommenderar vad som kallas icke-västlig tv som bra för svensk allmän-tv.

Som om svensk tv-publik inte redan plågas under en direkt antieuropeisk lag.

Jag syftar på den lag som ger kabelbolagen all makt att stuva om i kanalsortimentet.

Bolagens enda skyldighet

är att tillhandahålla de svenska allmän-tv-kanalerna.

Den lagen skiljer sig från Europa. Där anser man att kabelbolagen ska tillhandahålla europeiska allmän-tv-kanaler som en medborgerlig rättighet.

Senast är det Kabelvisionen i Sverige som plockat bort den kvalitetsmedvetna franska allmän-tv-kanalen TV 5 Europe och lagt in en amerikansk nöjeskanal istället.

Inte ens mot tilläggskostnad är det möjligt för Kabelvisionens abonnenter att få TV 5 Europe och dess svensktextade program.

Rätten att se allmän-tv i kabelnätet ska förstås handla om mer än Sveriges Television.

Upp ur fållbänken tant Marita!

ARTIKELN HANDLAR OM