Rösta

Tycker du att SVT ska ge deltagarna mer mat? Utsätter SVT deltagarna för onödiga hälsorisker?

TV