Sex passionerade proffs spännande lyft för SVT

TV

Två bra nyheter för dig och mig.

För det första att kristdemokraterna och centern upptäckt att Marita Ulvskogs förslag i digital-tv-frågan glömt tv-tittaren. Man kan dra på mun åt vad dom små partierna upptäckt sen dom mödosamt ljudat sig genom en text som verkligen inget annat är än Kejsarens nya kläder. Men miraklet är där.

En får tacke.

Det är ingen tillfällighet förstås att den enskilde tittaren kommit bort. Ett förslag som syftar till en tvångsvis genomförd nedsläckning av det analoga system som används i dag av varje tittare för att enkelt och billigt ta emot tv-kanalerna, förutsätter minsta möjliga uppmärksammande av offren.

Det nya digitala distributionssystemet - marksänd digital-tv - kommer nämligen att kosta hushållen åtskilligt. Dessutom är det inte ens utprövat. Det har inte införts på nationell nivå nån annanstans i hela världen. Men framför allt: varför ska det vara så bråttom med att beröva just svenska tittare det analoga nätet när det går så bra att plädera för att vänta och se i rader av andra storsvenskhetens stötestenar som exempelvis EMU?

För varför ska svenska tittare i utkanten av Europa ensamma ta på sig dyra utvecklingskostnader i stället för att dra nytta av vad som sker i de stora europeiska tv-länderna?

Att systemet behöver förbättras åtskilligt markerar de bittra vittnesskildringar jag har i otaliga brev från enskilda som vågat satsa på digitalboxen. Och då är boxen bara en liten del av villkoren som tittaren ska finna sig i när det analoga nätet släcks ner.

Inget nyhets- eller samhällsprogram i tv uppmärksammar den obesvärade skamlösheten i att, över våra huven, föreslå fördyrat tv-tittande, trots att svensk tv i andra sammanhang är så mån om att dra fram vad man kallar de drabbade. Man kan misstänka att nonchalansen är avsiktlig.

Dels kan man inget om tv på tv. Dels stöttar tv-företagens ledningar tvångsnedsläckningen eftersom nyordningen ger fördelar åt tv. Det blir billigare för tv att göra tv. Det finns alltså inget intresse från tv:s sida att upplysa publiken. Tv-chefen Christina Jutterström skenar i nitets fotsvett på rättfärdighetens väg för att påskynda övergången.

På företagets nätsida finns en lång obegriplig skröna om digital-tv, där det för läsaren enda begripliga är den totala likgiltigheten för att det kostar skjortan för tittaren.

Tack, centern och kd för insatsen.

Den andra bra nyheten är att Sveriges Television skaffat sig ett nytt chefsgarnityr. Kan det verkligen vara nåt bra, säger ni som vet att det inte saknas välbetalda chefer i den insynsskyddade tv:ns hemliga hierarkier. Må vara att de sex nya genrecheferna säkert hamnat på välbetald nivå, men än sen. De nya är samtliga passionerade proffs med särskild uppgift att nosa upp nya idéer och begåvningar. Det handlar om att programdirektören Leif Jakobsson ger rejält utrymme åt det viktigaste i ett tv-företag i tiden, precis som han vet att den spännande utvecklingsavdelningen på Sveriges Television redan nu är uppmärksammad internationellt.

Historiens tv-intensivaste konflikt - Irakkriket - hade som största nyhet för tittaren videokameran "tankcam", som monterad inne i en tanks lät tittaren för första gången vara med direkt på slagfältet. Inte för att det var mycket till bilder. Det var inte mycket till slagfält. Ingen tanks drogs in i strid och ingen kolliderade med landmina. Därmed slapp de amerikanska tv-bolagen såväl som "Rapport", "Aktuellt" och "Nyheterna" svara på frågan om bilderna som sändes skulle ha sänts i rutan om kameran hamnat i krigets verklighet.

Tankcam försvinner inte för det. Tankcam har förstås kommit för att stanna.

Kerstin Hallert