Så mycket försvinner i kostnader

Pengarna går inte oavkortat till Världens barn

TV

100 miljoner kronor ska samlas in.

Men pengarna går inte helt oavkortat till Världens barn.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
Kattis Ahlström och Hans Rosenfeldt leder "Tillsammans för världens barn" som avslutas i kväll.

I kväll fortsätter insamlingen för världens nödlidande barn i SVT.

Arrangören Världens barn hoppas kunna få in cirka 100 miljoner kronor via betalsamtal till programmet och olika aktiviteter runtom i landet.

Men alla pengar når inte de behövande.

Av varje betalsamtal, som kostar 9,90 kronor, går 1,40 kronor till moms och administrativa kostnader för teleoperatören Telia. Vid förra årets gala ringdes det 2 miljoner samtal. Det innebar 17 miljoner kronor till Världens barn och 2,8 miljoner till skattemyndigheten och Telia. Ytterligare 26 miljoner kronor skänktes till insamlingen i form av donationer.

Miljoner i utgifter

Världens barn har vidare utgifter för kampanjmaterial och betalar närmare 2,5 miljoner kronor för att arrangera årets tv-gala.

- En sån här jätteproduktion kostar pengar, men i valet mellan att få ut arrangemanget i tv och att inte få det, tycker vi att det är värt kostnaden, säger Peter Hjukström, projektledare på Världens barn.

Stiftelsen för insamlingskontroll rekommenderar att mindre än 15 procent av de insamlade medlen ska användas för kampanjutgifter. Världens barn-insamlingen har hittills legat runt 7-8 procent.

Insamlingen startar inte från noll under galakvällarna. Årets Melodifestival och "Allsång på Skansen" drog in 30 miljoner kronor. I dag väntas dessutom 20 000 personer gå ut och samla in 20 miljoner kronor.

Dan Panas