Europa- perspektivet i tv fullt av fördomar

TV

En stor undersökning har just konstaterat att läskunnigheten i Sverige ligger på absoluta världstoppen. Ni som läser den här krönikan vet svaret: vi ser tv varenda dag och tvingas därför läsa textremsor om och om igen till de icke-svenska inslagen i varenda tv-genre.

Vi hör den vägen också dagligen andra språk i original, främst engelska. Mycket riktigt är vi bäst på engelska i Europa också.

När det gäller det andra aspekter på det högaktuella ämnet Europa är samma tv inte lika generös med öppenheten. Då är tv:s attityd slutenheten själv. Isolationismen i en tv i allmänhetens tjänst är ingen självklarhet. Svensk tv intar jumboplatsen jämfört med den bevakning andra europeiska tv-länder ägnar Europa. Under de tio år Sverige tillhört EU har vår tv stadigt givit negativismen fria händer.

Indoktrineringen ger resultat. Inte för inte är det nu fastslaget att svenskar är de mest EU-skeptiska i unionen. Typisk för tv:s fördomsfulla hållning gentemot de förändringar som skett för den enskilde konsumenten är "Aktuellts" inslag härom söndagen, där det hette att folk vill köpa svenskt kött men köper utländskt.

Inslaget visade att kunderna i butiken kan köpa billigare kött med icke-svenskt, men ambitionen var inte att visa glada och tacksamma kunder som fått ett lödigt alternativ till de svenska särintressenas mångåriga ensamrätt på en orimlig prisnivå. Helt i enlighet med starka särintressens önskemål vinklades inslaget till att få kunderna att uttala sig som om det lägre priset var något tvivelaktigt och att man egentligen ville köpa det svenska köttet. Inget talade för att det icke-svenska köttet skulle vara sämre i fråga om kvalitet och säkerhet. Men tv ville blåsa upp tvivlet.

Den senaste utmaningen för tv:s Europaperspektiv är att svenskarna faktiskt gillar utvidgningen av EU österut. I månader har tv då i nyhets- och samhällsprogram svarat med att profilera de nya länderna som något som heller inte har mycket att ge svenskar.

Konsumentperspektivet har envist och ensidigt handlat om varningar, viskningar och rop inför floder av sprit.

Det är bara reseprogrammen som törs visa ett Europa av vitalitet och kultur.

Men vad gör då de tittare som vill ha det osynliga Europa synliggjort och det så det blir intressant för den egna plånboken? Det blir till att zappa över till USA-ägda CNN. Företagets redaktion i London är på ständig upptäcktsresa i de nya länderna.

Tv-världens häftigaste ekonomireporter Richard Quest guidar bland länder där utbildningen är lika hög som lönerna är låga. Senast visade han en liten blomstrande ungersk stad vid gränsen mot Österrike som satsat på kvalificerat tandläkeri till minipriser för utsocknes. Såna valmöjligheter i lågprisflygets Europa är inget dåligt synliggörande för den svenska plånboken och självklart rimligare att bli upplyst om än den dagliga tvångsmatningen i svenska rutan av särintressenas moralkakor.

Oscar Hedin i "Uppdrag granskning" är ett av den svenska tv-journalistikens vassaste unga namn. Senast visade han hur svenska regeringen skyddar utsända agenter från terroristregimer. Det farliga petandet i ömtåliga revir bara fortsätter när han nu drar upp massakrerna på varg och därmed utmanar en av riksdagens mäktigaste påtryckare, jägarskrået.

Inte så att hans mod och skicklighet ändrar den politiska kulturen i Sverige intill ökat utkrävande av ansvar. Men med honom visar "Uppdrag granskning" snabbt lejonklon en gång till i vår efter Lars Borgnäs femetta med Laila Freivalds och Lettland.

Kerstin Hallert

ARTIKELN HANDLAR OM