”Går TV 4 tobaksindustrins ärende?”

Öppet brev till TV 4-chefen Jan Scherman

TV

Som vi alla vet är det i Sverige idag förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter. Det är inte ens någon kontroversiell lag utan de allra flesta vill genom denna värna om våra ungdomars hälsa.

Trots förbudet försöker tobaksindustrin på alla tänkbara sätt ändå få ut sitt budskap d.v.s. att unga människor ska börja använda tobak (det är tyvärr så att det är de unga som börjar med tobak inte äldre).

Hjärt- Lungfonden har under många år arbetat för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobak och har under årens lopp sett otaliga exempel på tobaksindustrins skrupellöshet när det gäller att framställa sina produkter i ett skimmer av glamor. Som exempel kan nämnas att det på vissa fester delas ut tobak i olika former till nya användare, smygsponsring av musikvideos, produktplaceringar i filmer osv.

I premiäravsnittet av TV 4 såpan Farmen Skärgården framställdes vid flera tillfällen cigariller och cigarrer i snygg ljussättning i en underbar miljö och i en snygg killes hand. Detta sätt att exponera tobak har sedan fortsatt avsnitt efter avsnitt. Cigaretter bärs fram i mängd i genomskinliga påsar, cigarillen och cigaretten tänds i tid och otid, snusdosan tas fram osv.

Tyvärr är det just detta tobaksindustrin vill ha.

Det är denna form av produktplacering som ger tobaksvaran en chans att komma in våra ungdomars medvetande, trots att det är förbjudet att göra reklam.

TV 4 må vara en kommersiell kanal men det moraliska ansvaret, särskilt då det gäller våra ungdomars hälsa, måste ändå kvarstå. Hoppas det är ett misstag från TV 4´s sida och att det inte kommer att upprepas. Utan tvekan behöver kommande Farmen Skärgården avsnitt en vända till på klippbordet för att det inte ska framstå som att TV 4 går tobaksindustrins ärenden.

Anette Jansson , ansvarig för tobaksprevention Hjärt-Lungfonden