En Stenbecks- kramares väg till SVT-makten

TV

Ordföranden i styrelsen för Sveriges Television, SVT, sitter på en riktig höjdarpost.

I ett företag så helt skyddat från insyn som SVT, är just precis ordföranden den ytterst ansvarige gentemot allmänheten och uppdraget från staten vad gäller tv-chefens handlag med de årliga 3, 9 statliga miljarderna.

I en tid när allmän-tv i Europa som i Sverige står på tröskeln till en helt ny epok – digital-tv – är frågan inte minst hur digital-tv kan ge allmän-tv klös. Debatten finns inte hos oss dessvärre. I Frankrike däremot, där digital-tv just nu startat i delar av landet, presenteras allmän-tv:s nya giv med 14 gratiskanaler, alla med lika olika profiler som det finns ostar. Det presenteras som en fest för tittaren och införs utan samtidig tvångsnedsläckning av den analoga tv:n.

Frankrike precis som Storbritannien väntar med nedsläckning till nån gång efter år 2010. Det gör man rätt i. Den nedsläckning över hela landet senast år 2008 som väntar för svenska tittare bortser från att den statliga planeringen inte synkroniserats med den tekniska utvecklingen. Det betyder att svensk tv-publik drabbas av mängder av onödiga utgifter eftersom digital-tv-boxar inte är något annat än dyra övergångslösningar för det enskilda hushållet. I Sverige ska det analoga nätet släckas ned trots att det digitala systemet saknar en enhetlig teknisk standard.

Marknaden ska förstås först tillhandahålla tv- och videoapparater som själva kodar av de digitala sändningarna på samma sätt som de gör med de analoga. Precis som det ska finnas mottagare som kan visa flera kanaler så att en mottagare per hushåll räcker.

I stället stressas de svenska hushållen med att tvingas köpa en box till varje apparat i huset. Sverker Olofsson i ”Plus” är den ende som givit hals åt vad svenskarna utsätts för. Om vi hade en tv som blickade ut mot Europa skulle vi bli ännu argare. Inga krav på klara besked finns heller att hämta hos statliga digital-tv-kommissionen precis med sitt lallande språkbruk på hemsidan (www.sou.gov.se/digitaltv). Annars är det märkligt att svenskarna ska erbjudas så få gratiskanaler i det statliga marksända digital-tv-nätet (ettan,tvåan, nyhetskanalen 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, samtliga producerade av SVT, plus fyrans huvudkanal) för så många utgifter.

Betalkanalernas profil diskuteras heller inte trots att den är genomgående amerikansk. Det finns inte en enda nordisk och europeisk kanal, eller en kanal från något annat land bortom det angloamerikanska. Mångfalden får den enskilde själv upptäcka hos privata operatörer som com.hem och UPC.

Att staten ger plats för hårdporr på sin digital-tv-plattform två gånger i veckan genom TV1000 och Canal Plus sägs det heller inget om. Minst av allt låtsades Marita Ulvskog om saken när hon nyligen lyfte fram Telia som porrdistributör.

I detta märkliga tv-landskap tillträder ­­SVT:s nye styrelseordförande Lars Engqvist. Han i sin tur anser att just hans förflutna som politruk garanterar SVT:s oberoende. Annars har han ett förflutet i tv-branschen – and how!

Det var han som med Odd Engström och Björn Rosengren utgjorde kärnan i det grabbiga socialdemokratiska frälse som på 1980-talet gav mediemogulen Stenbeck koden rätt in i partiapparaten. Engqvist var också Stenbecks partner i den första bittra striden om makten över TV4, precis som vår svenske Stenbeck aldrig följde reglerna på svenska arbetsmarknaden för sina svenska produktionsbolag, samtidigt som hans tv-kanaler lanserade ett innehåll på nivåer som aldrig tidigare existerat.

”Desperate housewives” kan slänga sig i ­väggen. Stenbeckskramarens väg till ord­förandeskapet för SVT:s styrelse är dokusåpan i tiden.

Kerstin Hallert