Reklamavbrottet kostade 25 000

TV 4 fälldes av kammarrätten

Foto: Andreas Bardell
Fick inte ge svar på tal Malou von Siwers ställde en fråga till Carola i en tv-intervju – men innan hon hann svara avbröts programmet för reklam. Det kostar nu TV 4 25 000 kronor.
TV

Malou von Siwers intervju- program med Carola avbröts. Det kostar nu TV 4 25 000 kronor.

Reklamen sändes mellan en fråga från Malou von Siwers och Carolas svar.

Avbrottet anmäldes till Granskningsnämnden av en tittare och länsrätten ansåg att avbrottet "kränkte programmets integritet" och stred mot Radio- och TV-lagen.

Fälls – för andra gången

TV 4 överklagade domen – men tvingas nu betala 25 000 kronor efter att kammarrätten gått på länsrättens linje.

Det är andra gången i år som TV 4 fälls för reklamavbrott i tv-program.

I mars i år vann regissörerna Claes Eriksson och den numera framlidne Vilgot Sjöman i Högsta domstolen rättstvisten mot TV 4 om reklamavbrott i deras filmer.

Kränkning av upphovsrätten

HD konstaterade då, liksom tidigare tingsrätt och hovrätt, att reklamavbrotten utgör en kränkning av upphovsrätten.

Aftonbladet.se har försökt nå TV 4:s presschef men hon har inte återkommit med en kommentar.

FAKTA

Radio- och TV-lagen:

Radio- och TV-lagen är det regelverk som Granskningsnämnden utgår från vid sin granskning. Lagen används på sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till och som kan tas emot av allmänheten.

I lagen finns det flera regler om innehållet i sändningarna, t.ex. om försiktighet med våldsskildringar. Det finns också regler om annonser och sponsring. Av dessa framgår bl.a. på vilket sätt och i vilken omfattning annonser får förekomma i sändningarna.

Källa: Granskningsnämnden för radio och TV.

ARTIKELN HANDLAR OM