Kan hoppa av – i direktsändning

Musikerförbundet avslöjar Dansbandskampens hemliga avtal – och uppmanar banden att sabotera programmet

1 av 5 | Foto: ola axman, carl-johan söder, svt
Date, Torgny Melins, Sweetshots, Gamblers och Zekes tävlar i ”Dansbandskampen” i morgon. Ett av banden kan hoppa av.
TV

De förhindras försörja sig, måste avsäga sig rättigheterna till sitt material och får 15 kronor i timmen i lön.

Nöjesbladet kan i dag presentera vad som står i de kritiserade avtalen i ”Dansbandskampen”.

– Det här är ett slavkontrakt, säger Jan Granvik på Musikerförbundet.

Under snart en veckas tid har Nöjesbladet rapporterat om de låga ersättningarna till deltagarna i ”Dansbandskampen” och striden mellan Musikerförbundet och SVT/Baluba.

I dag kan vi, genom Musikerförbundet, presentera de hemliga avtal som Baluba skriver med de deltagande banden.

Förbundets avtalsexpert, Lars Andrén, har under sin karriär varit med vid upprättandet av runt 4 000 avtal. Han har sällan sett något som liknar Balubas kontrakt.

Framför allt är han kritisk till att banden måste förbinda sig till att betala för inspelningar som de sedan tvingas frånsäga sig rättigheterna till.

Hårt reglerade

Andrén påpekar att bandens möjligheter att tjäna pengar utanför programmet är hårt reglerade på flera punkter.

De får till exempel inte konkurrera med en turné som Baluba planerar i vår. De förbjuds därför att spela inom en 20 mils radie från de orter turnén har besökt. Förbudet gäller en månad innan turnén inleds och två månader efter.

”Helt sjukt”

Jan Granvik, Musikerförbundets ordförande, är tagen efter att ha läst avtalen.

– Man får inte ta andra jobb under den här perioden utan att få Balubas tillstånd, det är ju helt sjukt, säger han.

Förbundet planerar nu en rad åtgärder för att tvinga SVT att ta tag i problemet. I dag skickar de in en så kallad förhandlingsframställan som tvingar dem till förhandlingsbordet.

– Vi gör det för att kalla dem till bordet, informera vad det är vi är missnöjda med och förklara att vi tänker stämma dem för avtalsbrott. Vi kommer att kräva en rätt stor summa pengar, säger Jan Granvik.

Samtidigt smider de planer på ytterligare stridsåtgärder. Åtgärder som direkt påverkar programmet. Facket kommer att betala ett band den summa som krävs för att de ska hoppa av i direktsändning.

– Då pratar vi inte om 10 000 kronor utan om rejäla summor, säger Jan Granvik.

På SVT är inställningen fortfarande att avtalen är riktigt utformade. Men den senaste tidens uppståndelse har lett till åtgärder.

– Vi ska ha ett möte med Baluba på tisdag. Vi ska lyssna på vad de säger – om det kan vara ett avtalsbrott eller en etisk/moralisk fråga, säger Mats E Andersson, chef för allmän-tv på SVT Stockholm.

”Verkar vara låg”

Vad tycker du själv om ersättningen på 1 500 kronor?

– Jag har noterat att ersättningen verkar vara låg. Men jag vet inte hur avtalen är utformade.

Tycker du att de verkar vara utformade på ett sätt som SVT kan stå för?

– Det kan jag inte kommentera. Jag måste diskutera avtalen med jurister och jag måste prata med Baluba först.

Nöjesbladet har upprepade gånger, men utan framgång, sökt produktionsbolagets vd Peter Settman och andra företrädare för Baluba.

FAKTA

Här är avtalet

Musikerförbundets avtalsexpert Lars Andréns kommentar av avtalet mellan dansbanden och produktionsbolaget Baluba

Nöjesbladet har tagit del av avtalet med hjälp av Musikerförbundet

Paragraf 3.1 samt 5.1

Lars Andrén: ”Bandet skall producera och leverera en inspelning till Baluba, vars rättigheter skall överlåtas till Baluba utan kompensation. En mycket ovanlig och oskälig begäran. En låt kan kosta bandet tiotusentals kronor att spela in.”

Paragraf 4.1

Lars Andrén: ”Ersättningen 1 500 kronor per band och inspelningsdag motsvarar ungefär 15 kronor i timmen netto per musiker.”

Paragraf 6.1

Lars Andrén: ”Baluba vill sälja merchandising med bandets namn, bild, verk utan vidare kompensation till bandet än de 1 500 kronor/dag de får enligt avtalet. (Beräknat på fem bandmedlemmar och åtta timmars arbetsdag).”

Paragraf 8.3

Lars Andrén: ”Oklart om Baluba menar att banden ska hänvisa media till Baluba vad gäller frågor om programmet eller om det gäller all aktivitet bandet företar sig. Kan tolkas som att Baluba sätter munkavle på bandet.”

Paragraf 9.2

Lars Andrén: ”Baluba vill kunna avbryta programmet, utan att utge ersättning för utfört arbete eller för inställda spelningar.”

BILAGA 4

Lars Andrén: ”Orimligt att kräva att ett dansband inte skall få uppträda inom en radie av 20 mil från den ort turnén besökt, en månad före turnén samt två månader efter.”

Martin Ekelund