TV4 riskerar miljonböter

Foto: Anders Birkeland
Otillbörligt gynnade Sara Sommerfeld, Janne Carlsson, Magnus Härenstam i ”Göta kanal 3 – kanalkungens hemlighet”.
TV

Två program om "Göta kanal 3”, som sändes i TV4 var reklam.

Det anser Granskningsnämnden, som fällt kanalen för otillbörligt gynnande.

Nu riskerar TV4 att få betala två miljoner kronor i böter.

Samtidigt som filmen ”Göta kanal 3 – kanalkungens hemlighet gick upp på svenska biografer, sände TV4 och TV4 plus ett program med namnet ”Göta kanal 3 – bakom kulisserna”. Programmet sändes i två olika långa versioner, sammanlagt 76 gånger.

Granskningsnämnden för radio och tv har granskat dessa och kommit fram till att TV4 gjort sig skyldig till ”otillbörligt gynnande av kommersiella intressen”. Det som fällde avgörandet är att programmets grafiska profil liknar filmens och att filmen framställs i "positiva ordalag och på ett sådant sätt att förväntningar kring upplevelsen av den byggdes upp”.

Granskningsnämnden har ansökt hos förvaltningsrätten att bötfälla TV4 på två miljoner kronor.