TV4:s felaktiga reklamavbrott

Morden i Sandhamn.
TV

Granskningsnämnden för radio och tv fäller TV 4 för ett felaktigt utformat annonsavbrott under ett avsnitt av kanalens kriminalserie "Morden i Sandhamn".

Reklamavbrottet placerades mitt under ett tumult mellan två kvinnor i ett hus och Granskningsnämnden anser att det "avbröt ett pågående händelseförlopp", vilket inte är tillåtet. Reklamavbrott ska läggas in med hänsyn till naturliga pauser i programmet, skriver Granskningsnämnden.
Nämnden kommer dessutom att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV 4 ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor.