Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 21 MARS 2000
 
 

Du har så fel, Ulf Adelsohn

Text: Yrsa Stenius
Tyck till om Yrsa Stenius kolumn
Landshövdingen i Stockholms län, Ulf Adelsohn, har i ilskna ordalag läxat upp Svea hovrätt för att ha avkunnat en alldeles för mild dom mot de åtta ungdomar som ägnade sig åt rån i tunnelbanan förra hösten.
  Sluten ungdomsvård – ungdomsfängelse som det heter om vi lämnar de förskönande omskrivningarna – förbyttes i skyddstillsyn och samhällstjänst när hovrätten ändrade domen i Stockholms tingsrätt.
  Anledningen till att Adelsohn i egenskap av landshövding ”kväljer dom”, något som höga ämbetsmän inte förväntas göra, är den att han själv har startat ett projekt för att få bukt med ungdomsrånen som blivit en stadsplåga i Stockholm. Den alltför milda domen, som till och med de skyldiga själva förvånade sig över, saboterar landshövdingens ambitioner å det grövsta, anser han själv.
Ulf Adelsohn har säkert tagit för givet att han hos allmänheten har så kraftigt stöd i sak för sin uppfattning att han kan kosta på sig ett litet övertramp i ämbetet. Det är länge sedan svensk folkopinion gullade med unga gangstrar och nu kunde det vara dags att från auktoritativt håll tala om för de trögtänkta domstolarna hur landet ligger.
  Frihetsberövande är det minsta samhället kan slå till med när de här rötäggen för en gångs skull fastnar i polisens garn.
  Ja, Svea hovrätt ter sig onekligen som en lätt antikverad sjuttitalsinstitution när den i dag, år 2000, dömer mer efter lagens anda än dess bokstav och låter bli att låsa in mycket unga människor – det vill säga barn under 18 år.
  Nu för tiden anses ju brottsbilden bland ungdomar så förändrad, så förgrovad, att alla gamla sanningar ter sig överspelade.
  Ingen tänker längre på sociologernas forskningsrapporter som decennium efter decennium har visat samma sak: fängelserna, vare sig de kallas sluten ungdomsvård eller något annat, befäster en brottslig karriär mer än bryter ett oönskat beteende hos unga.
  Barnkonventionen som Sverige undertecknat anses inte ha någon bäring på de här förtappade typerna.
  
Enligt barnkonventionen betraktas ungdomar under 18 år som barn och ska i princip inte hållas frihetsberövade. Det hindrar inte att de flesta europeiska länder håller sig med en strafflagstiftning som gör det möjligt att utdöma frihetsstraff till straffmyndiga unga – över 15 år gamla – men konventionen uttrycker dock den gemensamma strävan att så långt möjligt undvika det.
Detta bortser den allmänna meningen i dag ifrån. Barn eller inte, som ynglen beter sig ska de i fängelse och i somliga fall gör det inget om nyckeln kommer bort.
Vad som intresserar mig i detta radikala skifte av tidsanda och opinion – för övrigt ett skifte bland många andra – är vad som är betingat av att brottsbilden och kriminologins teorier verkligen har förändrats och vad som beror på att ”den allmänna opinionen” är i ständig rörelse? För tjugo år sedan var det självklart att brottslingar var offer för vidriga omständigheter och skulle hjälpas och stödjas – i dag är det precis tvärtom: häng ut dem och lås in dem!
Jag tror att mycket i denna förskjutning av opinionen saknar saklig grund och baserar sig på tidsandans gåtfulla krumbukter. Mycket men inte allt.
  Vår kunskap om brott och olika former av brottslighet har byggts ut och nyanserats. Rättspsykiatrin har funnit samband mellan neurologiska fynd, personlighetsutveckling och brottsligt beteende som komplicerar bilden av brottens orsaker och olika påföljders lämplighet.
  
Det finns brott och kriminalitet som gör det motiverat att förespråka långa frihetsstraff och till och med livslångt frihetsberövande.
  Detta gäller emellertid inte mycket unga – eller så sällan att det i princip inte gäller mycket unga. Fortfarande finns det knappast en kriminolog eller rättspsykiater som vore beredd att som normalstraff rekommendera inlåsning av unga under 18 år.
  Så när Ulf Adelsohn ger sig på hovrätten gör han det inte som talesman för kunskap och insikt utan som medlem av en ytlig men högljudd kör – den oreflekterade allmänna opinionen.
  Det borde en landshövding ändå hålla sig för god för.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER