Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
FREDAG 12 MAJ 2000
 
 

Klar koppling mellan hjärntumör och mobiltelefoni
ÖREBRO En ny studie från Örebro visar för första gången på ett tydligt samband mellan mobiltelefoni och cancer i hjärnan.
  Studien gäller dock NMT-systemet som utsätter användaren för betydligt högre effekter av mikrostrålning än vad den nyare GSM-tekniken gör.

  Resultaten innebär att forskarna för första gången funnit ett säkert samband mellan användande av mobiltelefon och risken för att drabbas av hjärntumörer, uppger SVT:s Tvärsnytt.
  Den innehåller en kartläggning av mobiltelefonanvändandet hos drygt 200 personer som drabbades av hjärntumör under 1994-1996. Enligt docent Lennart Hardell, som leder studien, betyder resultaten att människor som pratar mycket i NMT-telefon löper 2,5 gånger så stor risk att drabbas av cancer i de delar av hjärnan som utsätts för mikrovågorna.
  - Främst handlar det om området innanför tinningen och bakhuvudet på den sida man håller telefonen. Vi har dock inte funnit någon förhöjd risk för tumörer i andra områden av huvudet, säger Hardell till TT.

Hjärnpåverkan
  Att studien enbart gäller den krympande NMT-tekniken är inget som får forskarna att se mindre allvarligt på resultaten. NMT-telefonerna avger visserligen två till tre gånger så mycket strålning som GSM-telefonerna, men GSM-tekniken är ny och än så länge finns det inga tydliga forskningsresultat om hälsoriskerna.
  Det är vetenskapligt belagt att mikrovågor påverkar hjärnans elektriska aktivitet, minnesfunktion och reaktionstid. Forskarna har dessutom kunnat påvisa trötthet och huvudvärk hos personer som talar mycket i mobiltelefon.
  Än så länge har dock ingen bevisat att det skulle utgöra en hälsofara att tala i GSM-telefon.

Varningstext
  I väntan på säkrare rapporter anser Hardell att Sverige borde anta samma försiktighetsprinciper som är på gång i England och Kalifornien. Principer som bland annat innebär ökad användning av hands free-utrustning och begränsat mobilpratande bland barn och ungdomar.
  Han tycker också att alla mobiltelefoner borde märkas med de SAR-värden telefonen har, det vill säga hur stor strålning som användaren utsätts för.
  - Våra resultat talar trots allt mer för att det finns risker än för frånvaron av sådana, säger Hardell.
  Internationellt pågår flera stora studier om hälsoriskerna med mobiltelefoni. På Regionsjukhuset i Örebro väntas man bli klar med en större studie under nästa sommar.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER