Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 23 MAJ 2000
  

Text: Yrsa Stenius
Tyck till om Yrsa Stenius kolumn

Att ha en ”mamma” och en ”pappa” av olika kön är fundamentalt för barns personlighets-
utveckling

Homosexuella par bör få adoptera barn precis som andra par, anser de politiska ungdomsförbundens ledare, från höger till vänster, exklusive kristdemokraterna givetvis.

   I en artikel på Dagens Nyheters debattsida har de redogjort för sin ståndpunkt och bland annat hänvisat till forskning som säger att barn från homosexuella hem inte mår sämre än andra barn.
   Kanske mår de rentav litet bättre i den bemärkelsen att de är mer lyhörda för tidens krav på jämställdhet mellan könen eller mellan parterna i ett förhållande än barn uppvuxna i konventionella familjer.

Naturligtvis uppvisar man tecken på långt framskriden ålderskonservatism ifall man ändå ställer sig tveksam, både till den föreslagna adoptionsrätten och till undersökningsresultaten. Men jag tvekar ändå.
   Framför allt undrar jag på vilket material undersökningarna är gjorda?

Möjligen är min kunskap i ämnet inte riktigt uppdaterad men jag har levt i föreställningen att homosexuella föräldraskap inte är särskilt vanliga någonstans i världen.

   De finns naturligtvis, barn till lesbiska par som fötts med hjälp av insemination. Och enstaka barn med manliga homosexuella som föräldrar, framfödda av någon hjälpsam surrogatmamma.
   Hur det är med adopterade barn är jag inte riktigt klar över. Undersökningarna som ungdomspolitikerna hänvisade till talade inte om var adoption eventuellt varit tillåten så länge att adekvat forskning har kunnat göras.

Med litet god vilja begriper förstås även jag att forskningsunderlaget som man hänvisar till i debatten både här och andra länder, utgörs av barn som följt en bisexuell förälder från ett heterosexuellt förhållande till ett homosexuellt och vuxit upp där. Sådana barn finns det naturligtvis en hel del av och det är utmärkt att man har försökt kartlägga deras erfarenheter.
   Min enkla poäng är emellertid att de två omständigheterna inte är identiska: a) att bli född eller adopterad som barn till två homosexuella vuxna som jämlikt gör anspråk på föräldraskap medan någon förälder av motsatt kön inte existerar; b) att vara född i eller adopterad till ett heterosexuellt förhållande och därefter medföljande till ett homosexuellt medan föräldern av motsatt kön blir kvar utanför.

Skillnaden ligger i en subtil men ändå viktig olikhet som gäller grundförutsättningarna för personlighetsutvecklingen. Det är en sak att förväntas bejaka att man uttryckligen är barn till föräldrar av samma kön, en annan att tveklöst se sig själv som barn till en mamma och en pappa även om de två vuxna som kanske står en närmast under uppväxten är parterna i det förhållande som präglar ens hem.

   För undvikande av missförstånd vill jag understryka att man självklart aldrig kan uttala sig om vilketdera som är ”bättre” och vilket ”sämre” i det enskilda fallet. Men att det rör sig om olika uppväxtförhållanden tycker jag man måste få säga och att den ena uppväxten inte kan tjäna som underlag för att bedöma det eventuella utfallet av den andra, i varje fall inte utan att man är observant på olikheten.
   Vad skulle då den mindre gynnsamma konsekvensen av att ha två föräldrar av samma kön vara jämförd med den tydligen problemfria konsekvensen av att vara ”inflyttad” i en familj med homosexuella vuxna?

Jag tänker inte hävda att ”risken” för att barnet också blir homosexuellt växer, vilket ju de flesta skulle hävda inte ens vore något problem. Jag har heller ingen uppfattning om huruvida ett barn till föräldrar av samma kön skulle få bekymmer med sin egen könsidentitet.
   Men vad jag är säker på är, att detta med att ha en ”mamma” och en ”pappa” av olika kön, om inte annat så i fantasin, är fundamentalt för barns personlighetsutveckling. Det är fundamentalt därför att livet blir till och utspelar sig i spänningsfältet mellan två kön vilket är en viktig omedveten aspekt av hela vår hemmahörighet i tillvaron.
   Jag upprepar: Av detta resonemang kan inga säkra slutsatser dras för varje enskild familjebildning däremot nog för vilka familjebildningar samhället uppmuntrar och vilka inte.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER