Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 6 JUNI 2000
 
 

”Höj bensinpriset så blir det maxtaxa”
Nye språkröret Matz Hammarström.
Miljöpartiets bud för att gå med på regeringens dagisförslag
Höjda bensinpriser för att gå med på maxtaxa på dagis.
  Det är miljöpartiets huvudbud inför de kommande budgetförhandlingarna med regeringen.
  - Visst, det är inget populärt förslag. Men det handlar om att få ner koldioxidutsläppen, säger nya språkröret Matz Hammarström till Aftonbladets nättidning.
   Trots bilägarnas vilda protester kan miljöpartiet tänka sig att höja bensinpriset ytterligare, i syfte att minska koldioxidutsläppen.
  Exakt hur mycket säger inte partiet.
  - Men i klimatkommittén har vi föreslagit att koldioxidskatten höjs med 15 öre per kilo varje år fram till 2005, säger Matz Hammarström.

30 öre om året
  Det motsvarar en höjning av bensinpriset med 30 öre per liter och år.
  - Det här är en del i en skatteväxling, vilket är viktigt att betona. Det ska alltså balanseras av sänkt inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter. Vi vill också sänka fastighetsskattesatsen, påpekar Matz Hammarström.
Är detta ett krav från er sida för att gå med på regeringens vallöfte från 1998 om maxtaxa på dagis?
  - Kravet är att socialdemokraterna och vänsterpartiet fullföljer det de sagt i vårbudgeten, nämligen att i höst presentera en strategi för en skatteväxling i storleksordningen 30 miljarder kronor de närmaste tio åren.
  - Jag har svårt att se hur man ska klara en sån skatteväxling utan att koldioxidskatt ingår som en väsentlig del i detta.
  Matz Hammarström medger att det inom hans parti finns ett motstånd och en kritik till förslaget om maxtaxa på dagis.
  - Men det var framför allt mot socialdemokraternas ursprungliga förslag, som nu ändrats på väsentliga punkter.
  Fast kan miljöpartiet få igenom sin hjärtefråga om grön skatteväxling är man alltså beredd att stödja regeringen i frågan om maxtaxa.
Höjda bensinpriser, som blir följden, är inte direkt något populistiskt förslag?
  - Vi är inget populistiskt parti, även om vi ibland beskylls för att vara det. Vi bildade inte partiet för att dela ut godispåsar till folket utan för att rädda jorden.
  Han tror att om man får diskussionen att inte enbart handla om höjda bensinpriser, utan bensinpriset kopplat till växthuseffekten och det uttunnade ozonskiktet, ja då inser folk att man måste räkna med högre bensinpriser framöver.
Så du tycker inte bensinpriset är för högt redan nu?
  - Nej, inte relaterat till de miljöproblem som är förknippade med utsläppen från bensinen. Det stora problemet är inte bensinpriset, utan koldioxidutsläppen.
  - Genom högre bensinpriser sätter man också ökad press på bilindustrin att ta fram bensinsnålare motorer och ökar konkurrenskraften hos alternativa drivmedel som etanol, slutar Matz Hammarström.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER