Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 21 AUGUSTI 2000
 
 

Text: Jan Guillou
Tyck till om Jan Guillous kolumn
Läs mer av Jan Guillou
Jag tvingas bli aktiespekulant
Staten och kapitalet har ånyo sammansvurit sig mot mig. Man ämnar med tvång förvandla mig till aktiespekulant och därtill göra mig till postkassörska. Om det finns ideologiska skäl till dessa förändringar så borde det röra sig om socialdemokratisk ideologi, eftersom vi har sådan regim nu. Det förefaller dock ytterst gåtfullt.

  Vad gäller det där med aktiespekulation har jag valt att avstå. Det beror på att jag föredrar hederligt arbete framför spekulation och att skrivandet tar så pass mycket tid att jag inte gärna kan skaffa mig sidosyssla som spekulant utan att försämra skrivandet och dessutom minska ned på jakten.

Jag är medveten om att denna arroganta livshållning förargar somliga. Liksom det är förargligt att jag högst frivilligt betalar större delen av mina inkomster i skatt.
  Men nu har jag ju haft turen att under halvannat decennium vara den mest läste författaren i Sverige och det har lett till så stora inkomster att det skulle ta en viss högre försäkringstjänsteman i Stockholm så mycket som ett halvt år att knega ihop motsvarande belopp.
Hur som helst, det är häftigt att betala mycket skatt. Det har jag alltid tyckt. En viss del av denna skatt skulle jag ju dessutom få igen i pension, var det tänkt. Ännu ett skäl att slippa ifrån aktiespekulation, således.
Men från och med nästa år genomförs alltså en reform där samtliga medborgare ska fösas ut på spekulationsmarknaden. Vi ska enligt lag tvingas spekulera i fonder med våra egna pensioner. Den som spelar bort sin pension får skylla sig själv, ty chansen fanns ju att spela till sig mer än man skulle fått på den gamla vanliga pensionen.
  Att spekulationsmarknaden på detta sätt tillförs några miljoner nya tvångsspekulanter är förstås en himmelsk fröjd för de människor som yrkesmässigt sysslar med spekulation, ett fåtal rika privatpersoner men också institutioner och företag med högt uppdriven specialkompetens. De kommer att kunna göra lysande vinster på alla på marknaden utfösta torskar. Spekulationsspelet går ju ut på att ett fåtal specialister tar hand om torskstimmens pengar, allt under applåder och fanfarer från ekonomijournalister och högerpartister.
Se bara på hur det gick med Telia-aktien. Ut på marknaden till skallande trumpetfanfarer. Alla ”analytiker” talade om folkaktie och klipp. Massor med torsk strömmade till. Ekonomijournalisterna rådde torsken att ha is i magen. Följaktligen kunde de professionella spekulanterna snabbt klösa åt sig vinsten på de första dagarnas optimism. Därefter föll aktien så klart som en sten och torsken fick fortfarande rådet att ha is i magen. Än i dag ska de bedragna småspararna ha is i magen läser jag på ekonomisidorna.
Så ska alltså ske från och med nästa år med våra pensioner. En väldig förmögenhet ska flyttas över från småsparare till de professionella spekulanterna.
  Något ideologiskt socialdemokratiskt motiv för denna överföring av förmögenhet från de många fattiga till de få rika kan jag inte se. Dock ett praktiskt skäl: politikerna slipper undan ansvaret för vår tryggade ålderdom, eftersom det blir vars och ens eget fel när han spekulerar bort sig.
Det här med att göra mig till postkassörska är dock ännu svårare att förstå ideologiskt. Bankerna och postkontoren ska läggas ned och alla förväntas vi då betala våra räkningar via datanätet. På så vis kan kassörskorna sparkas och direktörslönerna höjas. Dessutom kommer vi alla i vår nya funktion som amatörkassörskor att få betala för det arbete vi utför. Som ren affärsidé är denna reform begriplig. Bankdirektörerna måtte skratta sig fördärvade åt tanken.
Men ideologiskt är förändringen mer svårtolkad. Jag utgår från att jag själv kan hyra privat kassörska eller lösa problemet på annat sätt, liksom alla andra höginkomsttagare. Men hur landets pensionärer och den datorlösa underklassen ska klara förändringen är omöjligt att föreställa sig. Det är ju deras statliga Posten som saboteras, liksom det var deras Telia som såldes till dem själva. Att affärsbankerna vill sparka folk och höja direktörslönerna är fullt begripligt. Men den statliga Posten?
På detta ideologiska problem finns bara en lösning. Privatisera Posten! Lansera den nya folkaktien! Fös ihop torskstimmen en gång till! Och förklara sedan att marknaden krävt dessa förändringar. Många skribenter lär hjälpa till med de förklaringarna.
Jag skulle ge bra mycket för att höra någon Sahlin, Ringholm eller HSB förklara ideologin bakom allt detta.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER